Quote

Sesungguhnya, pertolongan akan datang bersama kesabaran. (HR. Ahmad)

Blog at WordPress.com.

Up ↑